Bänkinstrument


 

ColorFlex EZ

Med innovativ 45°/0° design

CFEZ-plus-Parts

ColorFlex EZ är en lättanvänd och mångsidig spektrofotometer med 45°/0° geometri och en prestanda som tar kulörmätning och kvalitetskontroll till en helt ny nivå. Den har inbyggd programvara med möjlighet på upp till 250 olika användaranpassade mätprogram och inställningar. ColorFlex finns även med funktion för tomat och citrus index.

Broschyr (PDF)
Teknisk specifikation (PDF)
Teknisk specifikation Tomatindex (PDF)
Tillbehör (PDF)

 

UltraScan PRO

Professionell för avancerade mätningar

USPRO.jpg

Ultra Scan PRO är en av de absolut bästa spektrofotometrarna på marknaden. Med ett mätområde från 350-1050nm klarar detta instrument till skillnad från många andra inom samma kategori att mäta på kamouflage, konstruktionsglas och solpaneler etc. Det passar även utmärkt för att mäta transmission, haze, opacitet, APHA och Gardner mfl.
UltraScan PRO är utvecklat för att vara ett referensinstrumentet inom kulörmätning och kvalitetskontroll.

Broschyr (PDF)
Teknisk specifikation (PDF)
Video

 

UltraScan VIS

För kulörmätning inom CIE-området

UltraScan-VIS.jpg

UltraScan VIS mäter inom det synliga spektrat mellan 360nm till 780nm och kan användas till att mäta bland annat kulör, transmission, haze, opacitet, APHA, Gardner mfl. Instrumentet använder sig utav diffus/8° geometri med automatiserad spegelkomponents-inkludering / exkludering. Vid transmissionsmätnngar eliminerar sfärens geometri de fel som kan uppstå pga grumlighet och dis. Dess optiska system har en effektiv bandbredd på 10 nm och spektrala data rapporteras var 10 nm. Tristimulusfärgberäkningar utförs från 360 nm till 780 nm som rekommenderas av CIE. UltraScan VIS innehåller även mjukvaran EasyMatch QC.

Broschyr (PDF)
Teknisk specifikation (PDF)
Video

 

ColorQuest XE

En ekonomisk Spektrofotometer för kulörmätning

CQXE.jpg

ColorQuest XE är en lättanvänd, prisvärd och högkvalitativ spektrofotometer som kan användas direkt i produktion såväl som i labbmiljö. ColorQuest XE mäter mellan 400-700nm och kan användas till att mäta bland annat; kulör, transmission, haze, opacitet, APHA, Gardner mfl. Solida prover placeras lätt framför mätöppningen med den ergonomiskt utformade provklämman. Klämman kan i sin tur lätt justeras eller tas bort helt för att tjocka stora prover.
ColorQUEST XE använder sig utav diffus/8° geometri och det optiska systemet har en effektiv bandbredd på 10 nm där spektrala data rapporteras var 10 nm. Tristimulusfärgberäkningar utförs från 400 nm till 700 nm.

Broschyr (PDF)
Teknisk specifikation (PDF)

 

ColorQuest XT

Förenklad kulörmätning av transparenta material

ColorQuest-XT.jpg

Color Quest XT är ett instrument för att mäta transmission och kan således användas för att mäta APHA, Gardner, Saybolt, Gulhetsindex, ASBC, EBC, ADMI mfl.
-Hartser, lösningsmedel, syror, parfymer och lacker mäts med hjälp av APHA / PtCo / Hazen och Gardner-färgskalor.
-Bensin, lacknafta, fotogen, eldningsoljor, smörjoljor och petroleumvaxer mäster du med Saybolt eller ASTM D1500-färgskalor.
-Öl mäts med ASBC eller EBC skala.
-ADMI-skalan kan användas för noggranna mätningar av färgämne i avloppsvatten.
Instrumentet är även utrustat med en lättanvänd, justerbar och bakbelyst pekskärm för snabba och precisa mätningar.

Broschyr (PDF)
Teknisk specifikation (PDF)
Video

 

LabScan XE

Mät kulör så som dina ögon ser den

LabScan-XE.jpg

LabScan XE är en spektrofotometer med mätgeometrin 0°/45° för bästa korrelation till det mänskliga ögat.
Den har även en stor mätöppning på 50mm vilket gör den till ett mycket bra instrument för mätningar på t.ex. plast, textil och livsmedel.
Dess variabla belysningsfunktion har även en automatisk zoom för att mäta prover ner till en storlek av 5 mm. För att bibehålla maximal mätningsstabilitet anpassar sig Labscan XE automatiskt till en intern referensstandard. Systemet är mycket flexibelt och kan mäta prover i praktiskt taget vilken form som helst; fast, pulver eller vätska.
Med instumentet följer även mjukvaran EasyMatch QC och ytterligare anpassad mjukvara finns att köpa till.

Broschyr (PDF)
Teknisk specifikation (PDF)
Video

 

D25LT

Snabba mätresultat för stor mätarea

D25LT.jpg

D25 LT är en kolorimeter framtagen för snabba kulörmätningar inom livsmedelsindustri.
Tack vare sin stora mätöppning på 9,5cm får man ett bra medelvärde på livsmedel som chips, kakor, bönor, pasta, flingor och andra oregelbundet formade objekt.
Instrumentet är utrustat med en stor LCD touch-skärm för tydlig avläsning av mätvärden samt inmatning av parametrar på det digitala tangentbordet.
Systemet är även nätverk och PC-kompatibelt.

Broschyr (PDF)
Teknisk specifikation (PDF)
Video