Online-system


 

SpectraProbe XE

A Process Tool for Color Control

SpectraProbeXE2

SpectraProbe ® XE är en mångsidig och högpresterande on-line spektrofotometer för kontinuerliga mätningar och analyser. On-line färgmätning ger ett kontinuerligt flöde av information vilket gör att du kan fatta snabbare och bättre underbyggda beslut för att optimera din process och upprätthålla kvaliteten. Med realtid färgmätning är kostsam process upprör minimeras och dina operatörer kan ta på den plats korrigerande åtgärder utan att vänta på laboratorieresultat. Och du har en up-to-date information om arkiv som kan användas för att diagnostisera hur andra viktiga processvariabler påverka färgen på din produkt.
SpectraProbe XE använder 0° belysning och 45° runtgående optisk visnings geometri. Detta i kombination med det 65 mm stora mätområdet ger den största möjliga enighet mellan instrumentell mätning och visuell färg bedömning. Tack vare sin optiska design kan SpectraProbe XE mäta utseendet av färg oberoende av provets ytstruktur, riktning och glans. Den är idealisk inom ett brett spektrum av processtillämpningar så som textil, papper, plast och bandlackering.

Broschyr (PDF)
Video

 

SpectraProbe S/8

On-Line Color Measurement of Metallic Surfaces

SpectraProbe S8

SpectraProbe® S/8 ger beröringsfri on-line färgmätning av metalliska beläggningar och reflekterande produkter. Med en enastående noggrannhet och hög realtidsprestanda är den idealisk för on-line mätningar av te.x. belagt glas. Systemet är utformat för att användas i tuffa produktionsmiljöer och består av en spektrofotometersensor, en väggmonterad stödenhet och programvara för styrning. Sensorn är försedd med ett speciellt utformat monteringssystem för antingen en fast punkt eller en rörlig travers. Den datorstyrda traversen gör att sensorn lätt kan placeras och flyttas över en produktionslinje.

Broschyr (PDF)

 

ColorQuest OL

On-Line Transmission Color Measurement

ColorQuest OnLine


ColorQUEST® OL är en on-line spektrofotometer som kontinuerligt mäter färgen på det ljus som passerar genom film eller ark som inte är grumliga.* Den är utmärkt för in-process kontroll av produkter med färg eller gulhet av färglös produkt. On-line färgmätning ger ett kontinuerligt flöde av information, vilket gör att du kan fatta snabbare och bättre underbyggda beslut för att optimera din process och upprätthålla kvaliteten. ColorQUEST OL består av en konditioneringsenhet för signalen, ett sensorhuvud för källa och ett för mottagare som i sin tur sitter monterat på en stödkonstruktion. Systemet manövreras av en enkel pekskärm och all data från systemet kan matas ut till ett LIMS, nätverk eller i analog form.
* Obs: Om provet har någon haze så bör ColorQUEST OL Haze-systemet användas.

Broschyr (PDF)

 

ColorQuest OL Haze

On-Line Transmission Color and Haze Measurement

ColorQuest OnLine Haze

ColorQUEST® OL Haze är en on-line spektrofotometer som kontinuerligt mäter färgen på plastfilmer och blad. Instrumentet är lämpligt för att mäta färg, gulhet och transmission genom grumlighet. Dess On-line färgmätning ger ett kontinuerligt flöde av information, vilket gör att du kan göra snabbare och mer välgrundade beslut för att optimera din process och upprätthålla kvaliteten.
ColorQUEST OL består av en konditioneringsenhet för signalen, ett sensorhuvud för källa och ett för mottagare som i sin tur sitter monterat på en stödkonstruktion. Systemet manövreras av en enkel pekskärm och all data från systemet kan matas ut till ett LIMS, nätverk eller i analog form.

Broschyr (PDF)

 

SpectraTrend HT

The Power to See Color the Way Your Customers Do

SpectraTrend-mounted

Med kombinerad mångsidighet, enkelhet och prestanda speglar SpectraTrend närmare 60 år av färgmätningsinnovation
SpectraTrend® HT tillhör Hunterlabs nya generation av spektrafotometrar där man tar kvallitetskontroll av kulör till nya höjder. Tack vare den nya 0/30 designen får du ultimat precision vid varje enskild mätning.

Broschyr (PDF)
Video<
Video