Mjukvara


 

EasyMatch QC

Color Quality Control Software

EasyMatch® QC är en programvara som ger oöverträffbar flexibilitet för att samla in, visa och analysera färgdata från din HunterLab-spektrofotometer.
Samtidigt är den lättanvända och användarvänlig och kan konfigureras för att visa endast den information du vill ha.
Den erbjuder nästintill obegränsade möjligheter för att presentera och jämföra din färginformation.
Färgdata och spektraldata kan presenteras antingen numeriskt i kalkylform, grafiskt som färgplottar, spektrala plottar eller trendplottar.
Den förenklade EZ-skärm visar endast data för den aktuella standarden och det senast uppmätta provet, om så önskas, även Godkänd / Underkänd.
Färg Render-funktionen simulerar visuellt färgen på din datorskärm.
EasyMatch QC använder jobbfiler till att enkelt lagra och hämta data. Jobb kan skapas för dina individuella kunder eller produkter och varje jobb kan inkludera enskilda eller flera standarder.
Ett obegränsat antal prover kan associeras med varje standard så att du enkelt kan lagra historia över dina processer. EasyMatch QC finns med elektronisk registerhållningsfunktion. Denna version av programvaran skyddar och upprätthåller fullständiga och korrekta journaler, begränsar systemåtkomst, ger en datorgenererad verifieringskedja och inkluderar elektronisk signatur. Den uppfyller programvarukraven för 21 CFR Part 11.
EasyMatch QC finns i kinesiska, engelska, franska, tyska, italienska, japanska och spanska språken.

Broschyr (PDF)
Teknisk Specifikation (PDF)

 

EasyGroup

Color Sorting and Sequencing Software

EasyGroup software is used with EasyMatch QC to automatically group samples of similar shade together based upon comparison with a standard. It is a method to shade-sort samples into a small number of groups where the samples within a group are visually acceptable to each other. The software can further minimize color variation by sequencing within each group.
Broschyr (PDF)

 

EasyMatch Coatings

Color Formulation and Control Made Simple

EasyMatch Coatings software is used with HunterLab spectrophotometers for quick, easy color formulation of paint. This software lets novice and expert alike effortlessly formulate new colors, reformulate existing colors, make batch corrections, and work off waste. EasyMatch Coatings looks as easy to use as it is, and working with it is actually fun.
Broschyr (PDF)

 

EasyMatch OL

On-Line Color Measurement Software

EasyMatch OL software is used for continuous on-line color measurement. The networking capability of EasyMatch OL Software allows you to operate up to four HunterLab on-line spectrophotometer sensors using one server computer and to use multiple client computers to talk to the sensors through the server. All target standards, measurements, setup parameters and data views that are required for a run or product can be stored in a single job file. Multiple jobs may be in use at the same time if desired. User-configured screens can be stored as a template and later recalled for easy creation of new jobs.
Broschyr (PDF)
Teknisk Specifikation (PDF)